Afrontar la situación económica global: ¿Tradición o innovación?